Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze behelst een van de meest verbazingwekkende uitspraken uit den geheelen Bijbel en er is nog zoo weinig van bekend op onze kansels, zoo weinig van geloofd, zoo zelden over gesproken. — Het' wordt zelden of nooit aangehaald op onze kansels niettegenisifcaande het van vitaal belang voor ons is, in het bijzonder, als wij het volk Israël zijn, tegen wien dit gezegd werd.

In dit vers staat geschreven, dat God Zijn speciaal verbond op Jacob en Israël legt. Zijn Geest en Zijn woord en dit voor altijd.

En elke opvolgende generatie is de erfgenaam van dit onveranderlijke, sterke verbond.

En let er vooral op: het is een verbond zonder condities.

Het is Gods genadegave van deze glorievolle rechten en eigendommen, aan al hun zaad en hunne nakomelingen. — Geen zonde kan dit verbond te niet doen, geen verdorvenheid het vernietigen.

Gods Geest en Gods woord zijn op en in Israël —: „van na aan tot in eeuwigheid".

Verder, dit is geen gebod van God! Het gaat er oneindig boven uit, het is Zijn verbond!

Een gebod kan geminacht worden of verbroken, maar dit niet!

Het verbond van God is absoluut en kan evenmin verbroken worden als verloren gaan. Als het alleen een gebod is, kan Israël het verbreken en zoo de zegeningen aan hem beloofd, verloren doen gaan. Maar het is niet een gebod. Het is veel en oneindig hooger, veel zekerder dan een gebod. God heeft het in Zijn wijsheid opzettelijk op ons gelegd voor onze behoudenis en niet met het doel om het van nul en geener waarde te maken.

Het afwezig zijn van een conditie duidt aan, dat het tot het einde toe uitgevoerd zal worden. Dit is een verbond door God Zelf met Israël en Jacob gesloten, als een natie en volk; het bezitten van Zijn Geest en het woord van God in hunnen mond. van die dag af en voortaan!

Is dit niet een groot „Goed"?

Hier is het vensterkozijn! KUNT GIJ HET LICHT METEN?

Sluiten