Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Petrus. Hoofdst. 1 : 23: „Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God."

Hoofdst. 2:2:

„En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalschte melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen."

2 Petrus. Hoofdst. : 2 en 21:

„Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onzen Heere I .... Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens menschen, maar de heilige menschen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken."

1 Johannes. Hoofdst. 1 : 3 en 7:

„Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den

Vader, en met Zijnen Zoon Jezus Christus Het bloed

van Jezus Christus, Zijnen Zoon, reinigt ons van alle zonde."

Hoofdst. 5 : 13:

„Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den naam des Zoons van God."

2 Johannes vers 9: „Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer

Sluiten