Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is verkrijgbaar:

Het Heilig Evangelie

en de

Handelingen der Apostelen,

nieuwe Nederlandsche vertaling met aanteekeningen en twee kaartjes, uitgegeven door de Apologetische Vereeniging „Petrus Canisius."

Goedgekeurd en aanbevolen door het doorluchtig Episcopaat van Nederland.

Prijs, franco per post ƒ 0.40.

Ook verkrijgbaar bij het R. K. Propaganda-Genootschap, Marnixstraat 101, Amsterdam.

Voorts:

De gansche Heilige Schrift,

bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.

Uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Heerengracht 366, Amsterdam.

In prijzen van ƒ 0.60, ƒ 0.80, ƒ 1.— en hooger.

Sluiten