Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CB

30072

DE GEBEDSGENEZING.

IS ZIJ EENE GAVE VAN GOD OOK AAN DE TEGENWOORDIGE GELÓOVIGEN?

NAAR AANWIJZING VAN VELE PLAATSEN UIT DE-HEILIGE SCHRIFT MET KORTE TOELICHTINGEN

DOOR

A. A. C. SMITS,

GODSDIENSTLEERAAR DER PROT. KERK IN NED.-INDIE.

2201—6-1933. N. V. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VISSER G Co. BANDOENG.

Sluiten