Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilden zij goden hebben, die voor hun aangezicht gingen, Aaron bezweek, en zij maakten een gouden kalf. Welk een dwaasheid om dat te doen, zult gij zeggen. Het is evengoed dwaasheid om een mensch te verafgoden, zeer zeker. Want wie is nu voor u gekruisigd, of wie is uw Middelaar? Is dat niet Jezus Christus ? Is Jezus niet de plaatsbereider, of is het een hervormer of stichter ? Gij zult wellicht zeggen: „O neen geen mensch maar Jezus is het". Maar dan moet gij dat ook in der waarheid bewijzen, door uw handel en wandel. Dan moet gij Hem geheel uw vertrouwen schenken, en Zijn Woord in zijn geheelen omvang aannemen. Het moet met gouden letters in uw hart gegrift zijn, dat Hij uw Verlosser uw Zaligmaker is. Dit geschiedt enkel door het geloof, en dan doet gij afstand van alle leerstellingen, formulieren, artikelen enz. Wat verdient nu meer onze belangstelling: de boeken van anderen of de Bijbel. Sommige hoofden zijn volgepropt met Christelijke verhalen, maar o wee, wanneer de bijbel te pas komt, dan weten zij daar maar zoo weinig van af. Onze volle aandacht behoort de bijbel te hebben, willen wij ingeleid worden in datgene, wat na Christus hemelvaart door Hem aan Zijne kinderen is gezonden. Met gedachten, uitspraken of gezegden woordverdraaiingen of ontkenningen of iets dergelijks, zullen wij ons niet ophouden, of er ons aan over geven. Neen, het Woord des Heeren zal spreken. Het is zoo noodzakelijk, dat de Heilige Geest in het volk geopenbaard wordt. Niets hebt gij aan Jezus Christus buiten den Heiligen Geest. Denk den Heiligen Geest weg, en gij bemerkt dat er

Sluiten