Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een doode vorm overblijft, geen krachten kunnen er meer gedaan worden; alle openbaringen houden op. Vrede en blijdschap is er dan niet. De door Hem beloofde Trooster kwam op den Pinksterdag Die Geest zou het uit het Zijne nemen zegt Jezus en het ons verkondigen. Joh. 16 : 7 — 14 Die i Geest leidt een ieder tot het leven. Niemand'komt f tot het leven dan door den Heiligen Geest Het is de Geest die de wereld overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Joh. 16-8

Zoo is het dan Jezus Christus, die zich aan het hart des menschen openbaart. Daarom hebben allen, die vergeving van zonden ontvingen in hun leven, ook een werking van den Heiligen Geest ervaren. Maar dit moet gij niet verwarren met den doop des Geestes. Want Petrus zeide op den Pinksterdag : Bekeert ir, en een iegelijk van u worde gedoopt m den naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Hand. 2 : 38. Wanneer nu bekeering en de gave des Geestes hetzelfde was, zou dat hier natuurlijk niet afzonderlijk genoemd zijn. J s

Velen zijn bang voor den Heiligen Geest Sommigen zeggen dat het iets nieuws is. Het spreekt vanzelf, dat dit verkeerd is, want het is de oudste openbaring, die er bestaat. Alle andere openbaringen zijn van lateren datum, en daaruit is te verklaren dat deze menschen niet staan volgens het Woord van God, Jezus Christus is het fundament en niemand kan een ander fundament leggen Indien gij dan op woorden en gedachten van personen gaat bouwen, komt er verwarring. Waarom vreezen

Sluiten