Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het spreken in vreemde talen bij de doop des Geestes hetzelfde is, maar ik stel u alleen de vraag; Heeft deze zaak een plaats in de gemeente ? Wij hebben niet te beslissen of iets noodig of iets nuttig of noodzakelijk is; dat recht heeft alleen God. Het is in den Heiligen Geest; die Geest komt van God, dus het is goed en het volk heeft het maar aan te nemen, zoo als God het beschikt. Of heeft de Heere misschien iemand gevraagd toen Hij de aarde schiep of dit of dat wel zoo naar des menschen wil was ? Neen, God zag dat het goed was, en wij als menschen hebben daar niet in te treden, want wie is Zijn Raadsman geweest? Daar blijft niets anders over, dan om te zwijgen, want hetgeen God doet, dat is welgedaan. Men komt ook niet in een bijzonderen toestand van bewusteloosheid of iets dergelijks. Neen, de Heere openbaart zich, en de wijsheid die van boven komt is ten eerste zuiver, Jac. 3 : 17. De Apostel Paulus schrijft in 1 Cor. 14. over de vreemde taal niet afkeurend, of in dezen zin, dat zij voorikomt uit de mensch of iets dergelijks. Hij spreekt daarover heel goed en zegt: „Verhindert niet in vreemde talen te spreken" 1 Cor. 14 : 39.

De Apostel schaamde zich niet, dat zij spraken in andere, talen, zooals de Geest hun gaf uit te spreken. Ja, hij zegt: „Ik dank mijnen God, dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen/' 1 Cor. 14 : 18. Daarom moet men zich geheel overgeven aan den Heere.

Hoe kunnen wij den Heiligen Geest ontvangen ?

Sluiten