Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanwijzing van eenige voorname zaken uit O. en N. Testament.

De Schepping. Gen. 1 en 2.

De zondeval van Adam, en Eva. % „ 3.

Kaïn en Abel. ,, 4.

De Zondvloed.. „ 7 en 8

Gods verbond met Abraham. „ 17.

Sodom en Gomorra. „ 19.

Abrahams offer; (Izak). „ 22.

Geschiedenis van Jozef. „ 37—50.

De 10 plagen in Egypte. Ex. 7—12.

Instelling van het Paaschfeest. „ 12.

Doortocht door de Roode Zee. „ 14 en 15.

Wetgeving op Sinaï. „ 19 en 20. Plechtige vernieuwing des verbonds

tusschen God en Zijn volk Israël. „ 24.

Het gouden kalf. „ 32.

Kor ach, Dathan en Abiram. Num. 16.

De koperen slang. „ 21.

Bileam. „ 22—24.

Inneming van Jericho. * Joz. 6.

Gideon. Richt. 6—8.

David en Goliath. I Sam. 17.

Salomo en de tempelbouw. I Kon. 5 en 6, Scheuring van het Rijk; (Rehabeam

en Jerobeam). I Kon. 12.

Elia en de Baaispriesters. I Kon. 18.

Naaman de Syriër. . II Kon. 5.

Sluiten