Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. Men kan veilig zeggen, dat hun levenshuis alléén uitzicht op de binnenplaats eener toch altoos beperkte wereld heeft. Hun blik reikt niet verder dan over de enge ruimte tusschen de wieg en het graf. Maar voor de eeuwigheid, die er aan alle kanten omheen ligt met haar verheffende uitzichten en verwachtingen; voor de geestelijke wereld der onzienlijke dingen, die de ziel des menschen alléén kunnen bevredigen, hebben zij veelal geen blik, geen hart, ja, zelfs niet eens een gedachte!

Zou het niet goed zijn de kinderen van jongsaf te leeren, dat er toch óók nog iets anders is dan wat men met de oogen ziet, met de handen tast en met de smaakzenuwen proeft? Dat er ook nog diepere levensvragen zijn, dan die van het dagelijksche brood? Wie is God? Wat is mijn ziel en geweten? Waar komt de zonde vandaan en hoe word ik er van verlost? Wat is de eeuwigheid, en wat de dood ? Wat de hemel, en wat het oordeel ? Wie is Christus? Waartoe is Hij in de wereld gekomen? Ziedaar enkele levensvragen, die toch zeker niet van alle beteekenis ontbloot zijn. Maar hoe zullen onze zonen en dochters er mede vertrouwd raken en er een antwoord op vinden, indien zij niet onderwezen worden in de Bijbelsche waarheid, die ook bij deze raadselen een lamp voor den voet en een licht op het pad is?

Sluiten