Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedrag der contributiën ƒ 335.33^4.

Vergelijken we deze getallen met die van het zilveren jubileum, dan zat er niet veel groei in „Jachin", gedurende de 15 jaren vóór 1911.

De contributies stegen met nog geen ƒ 12.

Wat treurige groei in 15 jaarl

Thans zullen we zien, wat het gouden jubileum ons leerde in 1921.

Och arme! Ik vind in het verslag alleen een historisch overzicht, slechts een rapport van den penningmeester, waarin deze er zijn blijdschap over uitspreekt, dat het bedrag der contributiën over de

duizend gulden

is gestegen en de hoop uit, dat hij het beleven mag, dat dit bedrag klimt tot ƒ 2000.

Voor het overige neem ik nu maar de cijfers van een jaar later. Aantal afd. 34.

„ Zondagsschoolvereen. 107. „ commissies voor Evang. 26. „ contrib. kerkeraden 158 Een flinke vooruitgang voorwaar in tien jaar! Kenteekenend voor het feit, dat de Zondagsschool toenam in de gunste van onze broederen en zusteren, en niet minder, dat Jachin's streven steeds meer ingang vond.

Tenslotte zullen we den toestand bezien van heden op ons zestigjarig jubileum.

1931.

Aantal Zondagsschoolvereen. 141.

„ Commissies voor Evang. 47.

„ contrib. kerkeraden 158. Bedrag der contributie ± ƒ 2000.

Aantal verspreide leden, inclusief die der afdeelingen ± 1000. „ afdeelingen 13.

Sluiten