Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ge zult dan met heilbegeerigheid toetredende uwen Zaligmaker ontmoeten. Hij zal zijn zegel zetten op het werk zijner genade in U begonnen en voortgezet. Hij zal U de vastheid van zijn Verbond en de onvergankelijkheid zijner onbegrijpelijke liefde toonen in de zichtbare teekenen van brood en wijn. En gij zult proeven en smaken, dat de Heere goed is. En uw loftoon zal weerklinken: „Loof den Heere, mijne ziel en vergeet geene van zijne weldaden!" Amen.

Nazang: Ps. 139 : 14.

Sluiten