Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karei de Stoute, een en al onrust, heeft met verschillende vijanden den strijd gevoerd. Hij mengde zich in de Gèldersche zaken, bestreed den hertog van Lotharingen en de Zwitsers. Zijn grootste vijand was echter de koning van Frankrijk, Lodewijk XI. Natuurlijk wilde die gaarne zijn machtigen leenman den voet dwars zetten. Zoo heeft hij bewerkt, dat de koningskroning van Karei te Trier niet doorging (1473). Te midden van zijn vele beslommeringen vond hij voor Nancy den dood.

5. Geen wonder, dat zijn dochter Maria de Rijke, tal van vijanden van haar vader erfde. Onmiddellijk maakte zich Frankrijk van Bourgondië meester. Gelukkig vond Maria steun bij haar man Maximiliaan van Oostenrijk. Aan haar onderdanen in deze landen had ze echter een GrootPrivilegie moeten geven ! De reactie op de Bourgondische centralisatie !

Vragen:

1. Hoe kon Philips de Goede zich met de Nederlandsche zaken inlaten ?

2. Welke vorsten hebben absolute macht bezeten ?

3. Is in ons land het absolutisme ooit ingevoerd ?

4. Is onze tegenwoordige regeeringsvorm centraliseerend ?

5. Waar gebruikten de Bourgondiërs hun groote rijkdommen voor ?

6. Weet u wat de orde van het Gulden Vlies was ?

7. Wie waren de voornaamste vijanden der Bourgondiërs ?

8. Welke beschaving zullen zij hier gebracht hebben ?

9. Wat was de inhoud van het Groot-Privilegie ?

10. Wie hebben de Bourgondische politiek voortgezet ?

Lectuur:

Te Merwe, blz. 101—109. Groot. Vertelboek I, blz. 201—215. Langedijk I, § 15 d. Algra I, blz. 71—78.

VII. KAREL V.

1. De machtigste man uit de eerste helft der zestiende eeuw. Door de politiek van zijn voorouders, door huwelijk en vererving werd hij : heer der Nederlanden (1515), koning van Spanje (1516), keizer van Duitschland en heer der Habsburgsche erflanden (1519).

Sluiten