Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen leven voort bij het nageslacht, dat meer en meer belangstelling en eerbied mag toonen, voor wat kunst en genie hebben tot stand gebracht.

4. Onder de geleerden van naam verdient Hugo de Groot een eerste plaats. Rechtsgeleerde verhandelingen vloeiden uit zijn pen, die nu-nog-leiding-gevende gedachten bevatten !

Onder de theologen is Voetius vermaard, de verdediger van de Gereformeerde waarheid tegen allerlei dwaalleer in en buiten de kerk.

Op het gebied van de natuurwetenschappen waren het Van Leeuwenhoek en Swammerdam, die de eer van Holland hoog hielden.

Menige 17de eeuwsche kerk getuigt van het bouwtalent der architecten, sierlijke koopmanshuizen, fraaie hofjes versierden de rijke steden.

Was er dan heel geen armoe ? Natuurlijk was de rijkdom slechts voor enkelen, mocht de werkman al een goed stuk brood verdienen, in dagen van oorlog of misgewas heerschte in vele gezinnen der schamele gemeente broodsgebrek.

Vragen:

1. Waarom kan alleen in een rijk land de kunst bloeien ?

2. Wat zijn hekeldichten ? Geef voorbeelden.

3. Weet u iets omtrent Vondels geloofsovertuiging ?

4. Welke functie had Cats in het maatschappelijk leven ?

5. Waardeerde men de schilders in hun eigen tijd ook ?

6. Weet u enkele meesterstukken ?

7. Is er in uw plaats een gebouw uit de 17de eeuw ?

8. Kennen Haarlemsche meisjes het Frans Hals museum ?

9. Waarom heet De Groot de vader van de volkenbondsgedachte ?

10. Bloeide de beeldhouwkunst ook hier te lande ? Lectuur:

Te Merwe, blz. 279—286 en 292—309. Groot Vertelboek II, blz. 99—165. Langedijk, § 18 e. Algra I, blz. 212—218.

Sluiten