Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondanks de sombere wolken van het rampjaar, werden we voor geheele verwoesting gespaard. We kregen bondgenooten, de Franschen verlieten in 1673 ons land weer. In 1678 hadden we van alle zijden vrede.

3. In dezen oorlog had Willem III geleerd, dat de grootste vijand van geloof en vrijheid Lodewijk XIV was. En men kon hem alleen weerstaan, indien Engeland van hem afzag en de zijde der verbondenen koos. Dit werd nu voortaan Willems streven. Daarom huwde hij in 1677 met zijn nicht Maria Stuart.

Deze buitengewone vrouw, zuiver Protestant, is inderdaad een hulp voor haar man geweest. De stugge prins heeft jaren noodig gehad, haar fijne karakter te ontdekken. Maar sindsdien was hun verhouding uitnemend en hun leven zeer gelukkig.

4. Het zwaartepunt van dit vroeg afgesneden leven, ligt in het jaar 1688. Op uitnoodiging van aanzienlijke Engelschen gingen Willem en Maria naar Groot-Brittannië en werden daar in Januari 1689 koning en koningin. Jacobus was weg en met hem de vrees voor absolutisme en katholicisme.

Jacobus II was zoowel Willems oom als schoonvader. Hij was fel Roomsch, maar men rekende in Engeland de Protestantsche opvolging niet in gevaar omdat Willem en Maria als ijverig Protestant te boek stonden. Toen aan Jacobus nog een zoon werd geboren, veranderde dit alles met één slag.

Toen Engeland voor goed met Frankrijk had gebroken, was het evenwicht in Europa bewaard en de Protestantsche godsdienst gered.

In eigen land vervolgde Lodewijk de Hugenoten fel, geen ' wonder dat duizenden naar andere landen trokken.

5. Voor de groote Europeesche politiek was Willem III van bijzondere beteekenis. Hij had het daar zoo druk mee, dat de zaken van ons land vaak in de knel raakten. Hij heeft aan onze slechte staatsinstellingen niets verbeterd, Nederland kwam bij hem op de tweede plaats. ' . Zijn arbeid was van groote wereldhistorische beteekenis. Vrijheid en Protestantisme heeft hij gered.

Vragen:

1. Wanneer is Willems moeder gestorven ?

2. Welke maatregelen werden tegen Oranje genomen ?

3. Welke redenen hadden onze vijanden in 1672 ?

Sluiten