Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steken. Wanneer we wachten tot we bevrijd werden, kon men met ons land handelen als veroverd gebied.

Van Hogendorp was reeds vóór 1795 een trouw dienaar van Oranje. In den Frarischen tijd heeft hij elke staatsbediening geweigerd, hij wilde alleen onder een nationaal bewind werken. Studeerend verwachtte hij zijn dag. Een schets voor een grondwet was reeds gereed, tegen den dag der vrijheid!

Gelukkig dat Van Hogendorp het initiatief nam, jammer dat zoo weinigen dapper steunden. Een vergadering met oud-regenten mislukte tot tweemaal toe. Toen greep het driemanschap in, naast de hoofdfiguur traden Van Limburg Stirum en Van der Duin van Maasdam op. Ze waagden veel, overal lagen nog Fransche garnizoenen, maar hun moed is beloond ! Fier en manlijk klonk hun proclamatie. Scherp kozen ze partij : omwenteling, ja, maar niet zonder Oranje. De vrijheid beteekent natuurlijk herstel van het oude Oranjehuis !

Den Haag vol blijden moed, Amsterdam aarzelend, de anderen voorzichtig !

3. En nu werd de Prins gezocht. In Engeland werd hij gevonden. 30 November 1813 landde hij in Scheveningen. De zoon van Stadhouder Willem V. Ook een Willem. Maar Willem VI of Willem I, wat zou het zijn ? Hij werd souverein vorst en beloofde een grondwet.

Gelukkig heeft men het stadhouderschap niet hersteld. In onze oude Republiek waren de Staten souverein, d.w.z. zij hadden het oppergezag. De stadhouder was hun dienaar. Nu krijgen we een monarchie, een staat met een monarch, een vorst aan het hoofd. Zijn macht zal echter beperkt worden door een wijze constitutie (grondwet).

Die grondwet, naar Van Hogendorps schets gemaakt werd voorjaar 1814 ingevoerd.

4. Ondertusschen werd het land van den vijand gezuiverd. Daarbij hielpen de Russen en de Pruisen. Delfzijl was de laatste plaats, die de Franschen ontruimden.

Zouden we het gebied in Azië terug krijgen ? Engeland, de veroveraar van al onze koloniën beloofde het. Maar het verbond er een voorwaarde aan. Het wilde een sterk Nederland, en daarom moest ons grondgebied tot de Fransche grens reiken.

Noord en Zuid moesten vereenigd worden.

Na de vernietiging van Napoleons macht, waren de bondgenooten aan het regelen van den boedel gegaan. Het Weener

Sluiten