Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het bijzonder onderwijs. De volgende rechtsche kabinetten handelden ook zoo. Maar het volledig succes werd bereikt bij de grondwetsherziening van 1917. Toen werden openbaar en bijzonder onderwijs (het lager dan) gelijkgesteld. De daarop volgende schoolwet-De Visser (Ï920) werkte dit beginsel nader uit. Doorgeworsteld was de kamp! De trouw aan de beginselen was beloond ! God had ruimte gemaakt!

Aan ons de taak dit duur verworven resultaat te bewaren en te verdedigen.

Vragen:

1. Wat voor scholen waren er in de Middeleeuwen ?

2. En in de Gouden Eeuw ?

3. Welke gedachten kwamen in de 18de eeuw op ?

4. Wat is „Christendom boven geloofsverdeeldheid" ?

5. Wat is een openbare school ?

6. Waarom mag het onderwijs niet neutraal zijn ? (Denk aan Psalm 78 !)

7. Welke strijders voor het christelijk onderwijs kent u ?

8. Geldt de gelijkstelling ook het middelbaar onderwijs ?

9. Van wie dient de school uit te gaan ?

10. Heeft ook de staat belang bij het onderwijs ?

Lectuur:

Te Merwe, blz. 531—539 en blz. 641.

Groot Vertelboek II, verspreid tusschen de blz. 461 en 519. Langedijk II, § 12 en § 15.

Zie verder b.v.

P. Oosterlee, Geschiedenis van het Christelijk onderwijs. D. Langedijk, De Strijd om den Bijbel op de school.

XXXII. Dr A. KUYPER.

1. God geeft aan Zijn volk en Zijn Kerk altijd die mannen en vrouwen, die noodig zijn om Zijn werk te volbrengen. Aan het Gereformeerde volksdeel in ons land schonk Hij eerst een man als Groen van Prinsterer, den pionier, daarna Abraham Kuyper, den bouwer, den organisator.

Sluiten