Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 184.

Hierop volgt de vraag: Heeft de Zendingscommissie recht tot beroepbaarstelling? Agenda B d 1.

Antwoord: op het woord beroepbaar stellen drukke men niet. Het is niet juist gekozen in deze materie. Beroepbaar gesteld worden behoefde Haan niet. Elk, die het radikaal van Evangeliedienaar heeft, is in den gewonen weg beroepbaar. Morgen aan den dag kunnen ook Huijsing en Delfos beroepen worden. Maar de Zendingscommissie moet toestemming geven tot het aannemen van een beroep in 't moederland. Dit en niets meer heeft de Zendingscommissie met het beroepbaar stellen van br. Haan bedoeld.

Abt. 185.

Waarom heeft de Zendingscommissie het steenen kerkje te Meester-CornéUs niet aanvaard? (B d 3 der Agenda.)

Deze vraag komt nu ter tafel. Ook na het antwoord in het verslag wil Z.-Holland met anderen gaarne weten, of men de werkzaamheid van Kwitang niet naar Meester-Ce-melis kon verleggen, daar het kerkgebouw te Kwitang toch zoo slecht is. Waarom kan dat niet? De Commissie, luidt het antwoord, kan niet treden in de voorstellen van br. King, waaronder ook behoort, dat er wekelijks in de Nederlandsche taal gecatechiseerd en om de veertien dagen gepredikt moest worden. Daarbij komt, dat de afstand te ver is. Kwitang is van het eerste station 10 a 15 minuten sporens verwijderd. Den weg derwaarts moet men eerst te voet gaan, dan sporen en te Meester-CorneUs moet men weer een eind loopen. Wil men den afstand geheel te voet afleggen, dan heeft men daartoe twee uren noodig, en dat gaat in het tropisch klimaat niet. Eindelijk kan het niet, omdat' te Kwitang reeds iets is, te Meester-CorneUs niets dan een naakt gebouw. Alles wat te Kwitang met groote opoffering verkregen werd zou men gevaar loopen te verliezen, terwijl men afwachten moest, of te Meester-Cornelis wel iets in plaats gekregen zou worden.

Een der Prae-adviseurs vraagt: Zou men nog niet te MeesterCornelis kunnen werken en met de Schotsche Commissie onderhandelen? De kerkeraad van Kwitang heeft geantwoord: onze leeraar trede er Zondagsavonds op. De morgendienst moet bepaald te Kwitang blijven. Men zou kunnen zien of de kerkeraad er bovendien nog iets kan doen.

Zou men er dan, herhaalt de vrager, geen inlandschen helper met weinig kosten kunnen plaatsen. Antwoord: Het kerkgebouwtje was vroeger verhuurd voor staatsschool, had veel geleden en is nu, naar sommigen meenen, in andere handen.

Z.-Holland verklaart met het ontvangen antwoord voldaan te zgn.

Sluiten