Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 219.

De Curatoren der Theol. School hebben besloten met het oog op de vermeerdering der gezinnen van HH. Docenten te bepalen, dat voortaan, te beginnen met het vierde kind en zoo vervolgens, voor elk kind een tegemoetkoming van vijftig gulden jaarlijks zal worden toegestaan, tot tijd en wijle dat kind den twintigjarigen leeftijd zal hebben.

Deze maatregel zal ook van toepassing zijn op het huisgezin van den Heer Mulder.

Voor dit besluit vraagt- het Curatorium de approbatie der Synode.

Met acclamatie wordt die approbatie gegeven.

Art. 220.

Het is reeds negen uur geworden. Ds. B. de Jong sluit deze zitting met dankgebed.

EENENTWINTIGSTE ZITTING. Woensdag 2 September, voorm. 9—1 uur. Art. 221.

Oud. J. v. d. Bijl laat zingen Ps. 95:1,

Komt, laat ons samen Isrels Heer enz. en gaat de Vergadering voor in gebed.

Art. 222.

Aan de BB. Noordtzij en Nederhoed richt de Voorzitter het verzoek of zij de rekening (jezer Synode in orde willen brengen. Beide BB. verklaren zich daartoe ten volle bereid.

Art. 223.

De Notulen van Vrij dagnamiddag en van de beide zittingen van gisteren worden vastgesteld.

Art. 224.

Ds. H. Beuker leest voor het Rapport der Commissie in zake Pastor H. Röther en de Freie Evangelische Kirche Deutschlands, (vergel. art. 98) sluitende met het volgende advies: 1°. De Vergadering vernomen hebbende den benarden toestand van de „ Freie Evangelische Kirche Deutschlands", waarin ze door de zeer willekeurige handeling en door de veranderde gedragslijn van haren stichter gekomen is, geve aan

Sluiten