Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dé Classis Leiden verzocht Ds. J. Ph. Sluijtee zijn ontslag. Ds. J. Thijs te Sassenheim werd zgn opvolger.

van de Classis Gorinchem uit de Gemeente Hardinxveld vertrok Ds. M. v. d. Boom. In zijne plaats trad Ds. J. Boss te Herwijnen op.

In de Classis Dordrecht gaven we ontslag aan den broeder ouderling Meter te Sliedrecht.l)s. F. ten Hooe Jz. te 's Gravendeel Werd in zijne plaats benoemd.

In de Classis Genderen ontsloegen we Ds. J. Passchieb te 's Gravemoer; in zijne plaats benoemden we Ds. F. M. ten Hooe te Genderen; deze vertrok echter van daar naar Opperdoes en Ds. C. S. Boss te Vrg'hoeve-Capelle trad in zijne plaats.

Uit de Classis Zwolie vertrok Ds. J. N. Lindeboom van Vollenhove; de ouderling P. Kbamee van Genemuiden volgde hem op.

Voor de Classis Hoogeveen verzocht Ds. J. H. Schoemakers te Dedemsvaart eervol ontslag. Ds. T. Noordewier van Meppel werd zgn opvolger.

De Classis Coevorden werd vacant door het vertrek van Ds. G. H. Zahn van Gees naar Vries. In diens plaats kwam Ds. J. Kok te Schoonebeek.

Ds. A. Koppe van Gasselter-Nij eveen verzocht zgn eervol ontslag voor de Classis Assen. Ds. G. H. Zahn te Vries trad in zijne plaats.

De Classis Franeker kwam open door het vertrek van Ds. J. Bakker naar Ommen. In zijne plaats werd benoemd Ds. A. v. d. Sluis te Franeker.

Voor de Classis Dockum bekwam Ds. E. J. Seeger te Lioessens zgn ontslag; voor hem trad op Ds. O. Eebdmans te Wanswerd.

Voor de Classis Groningen verzocht ouderling Birza zgn ontslag. Ds. A. van Wijk werd zijn opvolger.

Hetzelfde deed Ds. P. A. Lanting voor de Classis War ffum; terwijl Ds. J. Duursema van Uithuizen in zijne plaats werd benoemd.

De Classis Stadskanaal werd vacant, daar Ds. van Asselt te Sellingen om redenen van localen aard meende te moeten bedanken. Voor hem trad op Ds. H. J. v. d. Veen te Stadsmnsselkanaal.

Zietdaar, Eerwaarde Broeders, een algemeen overzicht van onze werkzaamheden voor de Uitbreiding onzer Theologische School voor dit pas verstreken Synodejaar, alsmede van den staat der Kas.

De staat van ontvangsten, dien we bij dit verslag overleggen en in de Handelingen der Synode zullen' laten drukken, kan alle belangstellenden dienen tot een soort van aanwijzer van die Gemeenten en Classes, waar nog veel te doen is en waar wij hopen dat dit met vrucht zal geschieden.

Sluiten