Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ln de eerste plaats is daartoe ons oog op de Classicale Collectant-Correspondenten.

Zonder hunne ijverige medewerking vermogen wij weinig. Niemand verwondere zich dus of achte het vermetel, wanneer wjj bij afdoende bewijzen van traagheid en verzuim ons genoodzaakt zien naar nieuwe krachten om te zien.

En ten behoeve van onze Classicale Coll. Correspondenten, waarvan velen met lof waardigen ijver zich wijden aan hunne taak vragen we met bescheiden aandrang de hulp en voorlichting der Kerkeraden.

Ik heb dikwijls hooren beweren: „als de dominé er maar voor is, dat is veel gewonnen."

Met den wensch en bede dat al onze domine's de belangen der Theologische School op een waardige wijze mogen behartigen ben ik

Uw Dienstwillige Thesaurier

J. NEDERHOED. .

Sluiten