Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods oordeels»: , Bladz. 281

L Abraham en Sodom. _ .

2. Eene Voorzegging aan abraham 295.

3. De Teekenen en Wonderen in Egypte. ...... 298,

De Slangenbezwering .- SQi.

Eerste plaag. Het Water wordt in Bloed veranderd. — 812.

Tweede plaag. De Vorschen 323.

Derde plaag. De Kinnim (Luizen) Muggen _ 325.

Vierde plaag. De Vliegen _ 328

Vijfde plaag. Veepest 33^

Zesde plaag. Booze Zweren — 333.

Zevende plaag. Hagel en Vuur _ 334

Achtste plaag. ■ Sprinkhanen 349,

Negende plaag. De Duisternis 342,

Tiende plaag. Het Sterven der Eerstgeborenen. ... — 346.

Sluiten