Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelbe JRose.

Der liebe Blum in brennend gelbem Kleide, Des Zorns und Hasses grelle Farbe zeigend, Kein holder Duft aus ihrem Schoosze steigend, Jetzt widrig, sonst so süsze Augenweide? — Das neid'sche Gelb statt rothem Lichtgescbmeide ? Der ekle Dunst statt süssem Dufte entsteigend, Was sollen sie denn ihr, die, Liebe neigend, Nur treuen Sinn bedeutet einst und Freude? Die gelbe Bose lehrt, wie lcicht sich wendet In bittren Hasz die Liebe, wenn, verblendet, Das Herz der Eifersucht sich hingegeben. o Geist der Liebe, lasz mich liebend leben, Doch nie von Eifersucht den Siön'umweben; Die gelbe Bose sei mir nie gesendet!

sprehgee.

13.

Eene der liefste parabels uit de nagelatene papieren mijner zuster is zeker die, welke zij zelve de taal der bloemen heette, en ook te dezen opzigte de gedachte mededeelt, dat elke bloem het reine, onschuldige hart op eéne eigene wijze toespreekt. Zij luidt als volgt:

Naauwelijks kleurde het morgenrood de kimmen van het oosten, of clara rees van hare legerstede op, om zich naar hare bloemen te begeven. Vele waren de dagen vsöi tegenspoed, die zich over haar en haar huis hadden uitgestort; hare moeder en zus-

Sluiten