Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opgekweekt-4oor moederliefde, Reeds zoo vroeg ten grave dalen , Afgescheurd van ' t moederharte ? Moest die kleine, teedere engel Eerst het stofgewaad; vörbreken, Eer hij hemelwaarts kon zweven?

Ja, het roosje moest verwelken, Om eens schooner weêr te ontluikeu, En het rupsje moest versterven, Eer 't als vlinder opwaarts zweefde! 't Enge kooitjen is geopend, En het vogeltje is ontvloden; 't Zweefde naar den schoonen hemel.! De enge keetnen zijn verbroken, Die het engeltje gebonden Hielden aan het stof gekluisterd !

Zie 1 reeds heeft de dood de sporen, Die de smart op 't wezen ploegde, Met zijn zachte hand vereffend, En een' weerschijn der verklaring Liet de vrijgeworden engel Op het bleeke omhulsel na ! —

Slaap dan zacht, verheerlijkt kindje! U ook toeft het lot van 't rupsje, 't Lot van 't teeder rozcknopje: Bier moest gij reeds vroeg verwelken, Vroeg uwe enge kluisters breken, Om daar in een betre lente,

Sluiten