Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vloeit gevoel en denken henen. Wee u! wee! arm hart! Vreugde neemt een* 'keer, Lust is smart,

Want de Meiion daalt reeds neêr.

jtrmj.

Maar de knaap is man geworden;

Zie — hij zaait,

In verheugt zich in zijn zaad,

In zijn werken, in zijn have,

Leven, streven.

De Gemeente, Kerk en Staat

Roepen hem,

Nimmer rusten

Mag hij meer.

Zie hij schept en hij bestuurt, Vormt zich plannen, Dat hij op uw wegen wandlc, Godes dochter , o Natuur ! Maar bij zijne plannen denke, Dat Hij, die 't heelal regeert, Ernstig neerziet uit den hoogen; Zich bezinne, wat hij stichtte, Eer hij zijne woning bouwt. Have is geene vaste woonplaats, Immers de oogst vervangt het zaad, Tot een vrucht wast iedre daad.

Sluiten