Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nog eenmaal viert, vereenigd. *t Huisgezin, in volle vreugd, 't Zoet herdenken aan de jeugd, Viert dit, in de voile zalen, Bij het schuimen der bokalen,

OCTOBER.

'tLoover tinkt ten bodem neer, Wachtende op een nieuw ontluiken, Zoo ook strooit ge uw daden uit, Aarde! tot een eeuwig zaad; Maar het oog des menschen is Ernstig weêr op u gevestigd ; In het graf Blikt hij neêr,

Ziet gij, welk een lichtgloed daar

Uit hetzelve opwaarts rijst?

Bevend volgt zijn oog dien na,

Ziet hij hoe der geesten reijen

Hoog en statig

Om hem zweven,

Eeuwig hem een ander leven

Spinnen — weven.

Daarom hoog

Ziet zijn oog,

Hemel —- waarheid —

En zijn bBk, vol klaarheid,

Vindt bij .zijnen God

Reeds een ander heilgenot!

Sluiten