Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den mensch, leven enkel, doordat zij zich onderling verwoesten; maar overal is perk gesteld aan hunne verwoesting: ook in het menschelijk leven is het aldus. Drukt de sterkere ook daar den zwakkere, de wijze, de sterkste van alle, belieerscht er ook den onwijze. Dit zijn des levens banden, de weg des slrijds om te overwinnen, der overwinning om te bezwijken. Ook de minste speelt ■hier zijne, eigene rol; ook het winterkoninkje is een koning onder nog kleinere dieren, en aardig is het, het kleine beestje in den winter bezig te zien met de knopjes van de boomen te pikken, en de schadelijke insekten te vangen en te vernietigen. Zoo ook de kleinste mensch. Want ieder beeft zijne aangewezene plaats, en eigenen strijd, waardoor zijne bestemming bereikt wordt; maar de mensch is meer dan het dier 1 Een zedelijk gevoel, in hem gelegd, doet hem met andere oogen zien, en weet hem op wegen te geleiden, waar zijn strijd die der zelfvolmaking, der eigene verloochening wordt, en aldus heerlijk haar doel bereikt. Deze gedachte drukt de volgende gelijkenis in eenig zinnebeeld uit.

33.

De Natuur en de Strijd des Jongelings.

Aan den oever van een' snelvloeijenden stroom zat een jongeling onder de schaduw van eenen lommerrijken eik. Hij scheen in diepe gedachten verzonken , en een inwendige tweestrijd, die zijne ziel

6

Sluiten