Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

egoïsme te voorschijn: alle eijeren en popjes worden naar buiten in de koude gedragen, om spoedig te sterren. De teederhartigste moeders dooden hare lievelingen zelve. Eerst sterven dan de geslachtloozo, daarna de mannetjes; slechts van de wijfjes, reeds bevrucht in den herfst, blijft er hier en daar eene enkele voortleven. Deze eene wesp echter sticht in de volgende lente eene nieuWe kolonie, die soms tot 30,000 wespen stijgt. :

Zoo bestaat deze Republiek; al haar werken is koude zelfzucht, en deze, waar zij gevonden wordt, leert ons zelfs de Natuur, is dood en doodt! Treurig is het, als de menschenwereld evenwel, hoe ook gewaarschuwd, het egoïsme tot het beginsel zijns Staatslevens neemt; het gaat dan alles ten laatste verloren ; want het egoïsme denkt slechts aan het oogenblik en niet aan de toekomst. Het vergeet het nageslacht, dat het met zoo veel liefde opkweekt. Dood, eeuwige dood is de adem van het egoïsme; het leeft enkel van hebzucht en roof, tot het ten laatste zelf als eene prooi der zelfzucht vergaat.

42.

Het vreemdste Gemeenebest, dat misschien op aarde gevonden wordt, mag wel dat der prairie-honden genoemd worden. Een beroemd Noord - Anterikaansch Reiziger geeft er ons de volgende beschrijving van: De prairie-hond is een klein dier van het konijnengeslacht , en omtrent even groot; hij is van een' vluggen, levendigen, prikkelbaren en eenigzins onbesuisd

Sluiten