Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> God sprak:

Laat ons menschen maken naar ons beeld, naar

onze gelijkenis !

Dat zij heerschappij hebben over de visschen der zee,

En over het gevogelte des hemels,

En over het vee, en over de geheele aarde,

En over al het kruipende gedierte, dat op de aarde

kruipt I"

Toen zong ook een ander Hemelbewoner:

■ Ook zeide God: Ziet, Ik heb n zaadzaaijende kruiden gegeven, Die op de gansche aarde zijn, En al het geboomte, hetwelk zaadzaaijende vruchten draagt,

Het zij n tot spijze!

Maar aan alle wild gedierte, en al het gevogelte des hemels,

En al wat op de aarde kruipt, waarin eene levende ziele is,

' Zij al het groene kruid tot spijze! En het was alzoo."

Toen nu dit alles voleindigd was, zoo heerlijk, zoo schoon, en het lied der schepping was gezongen , hieven alle koren tegelijk aan, en één gezang drong door den ganschen Hemel, en zij zongen:

• God zag al wat Hij gemaakt had,

En ziet, het was zeer goed.

En het was avond geweest,

En het was morgen geweest :

De zesde dag."

Sluiten