Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meening van frank , het zevenmaal zevende jaar in de Heilige Schrift ook het 50ste genoemd wordt. Op den 104en dag van het zevenmaal zevende zonnejaar, wanneer de viering van het groote vreugde- en verzoeningsjaar begon, waren er juist 50 volle maanjaren van 354| dagen verloopen; van hier tot aan het einde van het 49ite -zonnejaar verliepen er nog juist 6 synodische maanden, of een half maanjaar; zoodat 49 zonnejaren bijna volkomen met 50j maanjaren overeenstemmen, en de van God zei ven geopenbaarde jubelperiode reeds hierdoor, en ook in het boek der Natuur, als eene hoogstgewigtige tijdruimte, om den loop der beide hoofdgesternten overeen- en in harmonische zamenstemming te brengen, moest voorkomen. Ook andere volken der Oudheid schijnen den diepen zin, die er in het Sabbat-stelsel der Heilige Schrift lag, erkend te hebben, daar" niet alleen de zevendaagsche indeeling der week, maar ook de tijd van zeven maanden, (*) of, naar gelegenheid, 210 (naauwkeuriger 213) dagen, door hen werd uitgekozen, en ook de viering der Olympiaden juist na zevenmaal zeven synodische maanden inviel.

In de Heilige Schrift van het Oude Testament wijst alles op den tijd der vervulling, die in jezus cnmsTcs was; ook in het groote jaar van herstelling en kwijtschelding, dat toch na zevenmaal vier en tachtig twaalfde gedeelten, of maanden des zonnejaars gevierd werd, lag eene afbeelding van het groote kwijtscheldings- en verzoeningsjaar der wereldge-

(*) Volgens hifpocka.tes , fldtakchus, cemsomh.

Sluiten