Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren. (*) De afstand van Uranus tot de zon bedraagt 13 raaien den afstand van de aarde en omtrent 50 malen dien van Mercurius; vermenigvuldigt men 19 met 18T|, dan komt er nagenoeg het aantal der dagen van een maanjaar (naauwkeurig 353r4).

Wanneer men 12 maal 12 of 1AA deelt in den duur der groote periode van het verspringen der dag- en nachteveningen, dan verkrijgt men den tijd van 2222 synodische maanden, en 222 was .het eigenlijke getal van den ouden Chaldeeuwschen Maansar os.

Nu had in het jaar, waarin cüristus , volgens de tijdrekening van frank , geboren werd (het eerste vierendeeljaars van het 41803le jaar der wereld), Venus juist 6793,_ii- of 18, _l_maal 365£, dat is, juist zooveel omloopen om de zon voleindigd , als de ■18,-jarige maanperiode dagen bevat. Deze maanperiode zelve was sedert de schepping 224,_L.malen verloopen, en bij gevolg even zooveel malen als een jaar van Yenus dagen der aarde bedraagt; de 19-jarige Natuurperiode daarentegen slechts 220 maal; het gemiddelde van beide getallen, welke uitdrukken hoeveel malen de 187§ en de 19-jarige perioden tot op

(*) Naauwkeurig 347, £2, -waarvan de vierkantswortel is 18, £12. Voorts heelt schcbert , in het tweede Deel zijner Ahnd. einer allg. Gesch. d. L., getracht te bewijzen, dat de Asteroïden bet indifferentiaal- en middelpunt der beide rijen van ons planeetstelsel op zich zelf daarstellen, en dat de tweede rij (die der baitenvraartsche planeten) met de Asteroïden aanvangt, welke voor deze hetzelfde zijn, wrat Mercurius is voor de eerste.

Sluiten