Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hot is eene bekende zaak, dat in het Oosten niets spoediger ontstaat dan een bergstroom, maar ook niets spoediger verdwijnt. »Bidt," zeide christus, • dat uwe vlugt niet geschiede op den Sabbat, of in den winter!" Dat hiermede niets anders kan bedoeld worden, dan de gevaren, welke door zulke plotselijke overstroomingen ontstaan, is duidelijk. De meeste wegen, althans door Kanaan» bergachtige streken, zijn uitgedroogde bergstroomen. Het is van hier dan ook, dat, als men burckhardt leest, den meest naauwkeurigen Reiziger door gindsche landouwen, men telkens op het woord wadi stuit, waarvan men nu eens meent, dat het een waterstroom is, dan wederom denken moet, dat het een dal is. Wélke onzekerheid echter, bij nader onderzoek, blijkt enkel daarin gelegen te zijn, dat de meeste dalen in den regentijd ook van beken doorstroomd zijn, ja zelfs bergstroomen er in nederdalen.

Zoodanig eene vallei stelde zich job in eene dér woestijnen' van ArabiS .voor den geest. In den regentijd is de beek, die er doorheem stroomt, ver over hare boorden uitgetreden. Zelfs ijs en sneeuw voert zij met zich mede. Doch: naauwelijks komt de dag, waarop alles verdroogt, waarop de zonnehitte hare kracht laat gevoelen, of in een kort tijdsbestek is zelfs de beek uitgedroogd; en waar vroeger stroomen vloeiden, is nu ook zelfs geene teug waters te vinden tot lessching van den dorst.

In gindsche dagen van droogte, als alle bergstroomen reeds verdwenen zijn, stelt men zijn vertrouwen nog wel op zulk eene beek. Zij is misschien ook in

Sluiten