Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit van mij wijken (zelfs na den bittersten strijd), zonder mij te zegenen, zonder mij van uwe genade en mijne overwinning door U in alles te verzekeren. Nu dan, allergenadigste VaderI laat mij nooit al te zeer verschrikken in uwe worsteling, nooit versagen in mijne bezwijking, nooit vertwijfelen aan uwe zegening! Maar als Gij mij aantast met uwe hand, zoo ondersteun mij met uwen arm! Wanneer Gij mij toont mijne zwakheid, zoo onderhoud mij met uwe kracht, opdat ik na de worsteling des nachts den vrolijken dageraad verwachte; opdat ik mij boude aan uwe genade, en U nooit van mij late, ten zij Gij mij zegenet! Geef, dat ik altijd vertrouwe, dat, al schijnt Gij te strijden, Gij toch komt, om mij te zegenen, en mij meer en meer te overladen met zegeningen, die Gij mij van eeuwigheid in de Hemelen in chbistos hebt bereid en door chbistos bloed daarna verworven hebt! Al weigert Gij mij hier volmaakt te openbaren uwen grooten en onbegrijpclijken naam, Gij zult nogtans niet weigeren, door chhistus mij te kennen te geven, uwen troostelijken en zaligm aken den naam; maar ü mij openbaren door Hem, en mij zegenen in Hem; totdat de dageraad des eeuwigen levens opgaat, en Gij mij, na allen strijd, als overwinnaar door U, en als gezegende van ü leidt in dat gezegende Koningrijk , om U aldaar van aangezigt tot aangezigt te aanschouwen. Naar uwe zegeningen dorst ik, naar uwe sterkte verlang ik, op uwe zaligheid hoop ik, Heer, mijn God! door jzzds chbistos. Amen."

18

Sluiten