Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

almagt van .Jehova op den gewaanden God zeiven betrekking heeft. Reeds in de oudste tijden hewezen de Egyptenaren Goddelijke eer aan den Nijl. Vooral werd hij ijverig vereerd te Nikopolis, alwaar hij eenen tempel had; vergel., «hampollion, Eg. s. les rnaraons, T. I., p. 321. Hebojootus maakt in II. 90 gewag van Priesteren des Nvjls. » Wat het hart is voor het ligchaam," zegt iioropollo bij druhann, Inschr. von Rozette, S. 100, » is de Nijl voor Egypte." (*) In dit Werk worden nog meer andere getuigenissen der Oudheid voor de Goddelijke vereering van den Nijl aangevoerd. Wat de Oude Schrijvers melden, getuigen ook de gedenk teek enen; ja, zij strekken nog inzonderheid tot getuigen van den eerbied, dien de Koningen aan deni'Jfii^'bewezen. Volgens cbampollion, in de Briefe aus .Aegypten, S. 121 wordt in eene kapel te Ghebel Selseleh (Silselis) uit de regering van baemses II voorgesteld, hoe deze • den God Nijl, die, in het hieroglyphisohe opschrift, Hapi Mootij de bezielende Vader van al het bestaande, heet, wijn aanbrengt." Luidens het opschrift, t is de kapel inzonderheid aan dezen God toegewijde Raemses heet daarin « bemind van Hapi Moon, den Vader dér Goden." De tekst, die den lof des Nijls bevat, stelt denzelven tevens voor als den hemelschen Nijl, het oorspronkelijke water, den grooten Nilus, wélken cicero, de Nat. Reor., als'den Vader der voornaamste Godheden, zelfs van Jupiter-Ammon, opgeeft; waarvan wij ons-, door andere opschriften op de gedenkteekenen , ;mede overtuigd hebben.

(*) Zie iioropollo, llieroglyplnca , 1. 1, c. 31 , cn daarbij p. 221 cn vervolgens der uitgave" Van c. leejiaks.

Sluiten