Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders ook niets ongehoords in Egypte is, blijkt uk het berigt van macrizzi, over de verwoestingen door de wormen, bij qoatrmère, T. I, p. 121: ,In het jaar 791 en volgende jaren vermenigvuldigden zich de wormen, die voor wollen stoffen en boeken verderfelijk zijn, op eene wonderbare wijze. Een geloofwaardig man verzekerde mij, dat deze beestjes hem 1500 stukken stoffen, meer dan vijftien kameelvrachten , opgevreten hadden. Ik overtuigde mij met mijne eigene oogen, dat deze opgave niet overdreven was, en dat de wormen in de verblijfplaats dezes mans eene groote hoeveelheid hout en stoffen vernield hadden. Ik zag bij Matariah tuinmuren, welke door deze kleine dieren geheel met gaten doorvreten waren. Omstreeks het jaar 821 vertoonde zich deze plaag in het kwartier van Mosaïniah, buiten Kaïro. Nadat de wormen den mondvoorraad, de stoffen, enz., vernield hadden, tastten zij de muren der huizen aan, en doorknaagden de balken, zoodat zij vol gaten waren. De eigenaars trokken de gebouwen, welke de wormen verschoond hadden, ijlings omver, zoodat dit kwartier bijna geheel vernietigd werd. Deze dieren strekten hunne verwoestingen uit tot de huizen, die vlak aan de poort der verovering en bij die der overwinning staan."

DERDE PLAAG.

De Kinnim (Luizen) Muggen.

Wat de derde plaag aangaat, komt men thans daarin overeen, dat onder kinnim muggen te ver-

Sluiten