Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan zijn. Deze zijn zelfs in gewone jaren in Egypte zeer lastig. (*) Herodotbs, II. 195, spreekt reeds van den grooten last, dien de muggen in Egypte veroorzaken, en van de voorbehoedmiddelen, die men aanwendt, om zich tegen dezelve te verzekeren. De bérigten van nieuwere Reisbeschrijvers'Werover vindt men bijeengebragt bij oedmann, I, S. 74, etc. — Volgens de getuigenis van: maillet en pococke verduisteren zij . in Kaïro dikwijls de lucht. — Bij hartmann , die hetscflifcwerksel opgeeft, heet het: » Alle Reizigers „schrijven van deze muggen als van eene wezenlijke landplaag. Ten itijde van koel weder zijn zij bijzonder vrijpostig. Zij ve cv algen de menschen , hinderen hen in het eten, storen hen in den slaap, en veroorzaken puisten, die gevoelige pijn te weeg brengen." Zie verder ook eichhorn , bl. 17, 18. Vooral is het gewigtig, wat sohhini, in zijn berigt over zijn verblijf tc Jtotette, Th. I, S. 246, van deze muggen zegt: » Men houdt het er voor, dat aan deze bezigheid (het droogén vaairijst, omstreeks het einde van October) de menigte van muggen moet toegeschreven worden, waarmede de stad en de huizen van binnen toen vervuld - waren. Na den rijstoogst komen rij: in massa i-uit de overstroomde veilden te voorschijn, waarin het vorige geslacht'zijn* eijeren gelegd had. Zij komen om de menschen te kwellen, en brengen'hun, om derzelver bloed uit te zuigen, steken toe, die niet minder brandend zijn, dan die der maringonins in Zuid - Amerika." Beze

(*) Ook van der ïiiffi. spreekt hier van muggen of muskieten.

Sluiten