Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op weg, om dezelve waar te nemen. In plaats van vogels, vonden wij eene wolk van sprinkhanen, welke den aardbodem kaal maakten, terwijl zij zich bij eiken grashalm ophielden, om denzelven te verslinden, en dan verderop tot eenen nieuwen roof vlogen. Dit zou èenie ware plaag geweest zijn in een jaargetijde, dat het koren nog teeder ware. Even mager, even werkzaam, even levendig als de Arabische Beduïnen, zijn deze sprinkhanen, gelijk die, eene teelt der woestijn. Nadat de wind zich gedraaid en zijne rigting vlak tegen hunnen trek in vèrkregen had, wierp hij hen in de woestijn terug." Dit verhaal biedt in drie pnnten eene merkwaardige overeenstemming aan met het onze. Ten eerste: zoowel hier als daar, komen de sprinkhanen en de chamsin, als onmiddellijk met elkander verbonden, voor. Ten tweede: gaat, zoowel hier als daar, de togt van het oosten naar het westen, hetgene nog zooveel te opmerkenswaardiger is, daar eenigen, en nog onlangs v. bohlew, het den Schrijver der Boeken van hozes tot eene mistasting aangerekend hebben, dat hij de sprinkhanen met den oostewind doet opkomen. Ten derde : worden, zoowel hier als daar, de sprinkhanen door het omloopen des winds naar het oord, van waar zij kwamen, teruggedreven.^ Als men dit bedenkt, welk eene verhevene beschouwing van Gods wijsheid in al hare wegen openbaart dan deze zoo merkwaardige als eenparige handelwijze Gods.'

Sluiten