Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel van alle zijden is voorgesteld en afgehandeld; maar wij vergelijken ze als opstellen tot stichting eener gemengde vergadering uit hoofd en hart voorgedragen: en dan aarzel ik geen oogenblik om de zijnen boven alle anderen te stellen, al is het ook, dat zij soms of minder zaakrijk, of minder scherpzinnig, of minder oorspronkelijk geacht, en gerekend worden zich niet door trekken van genie, noch door rijkdom aan phantasie te onderscheiden. En wie ze onbevooroordeeld leest, zal moeten toestemmen, dat de vorm iets geniaals heeft, en de inhoud voor een gemengd gehoor zaakrijk, menschkundig, scherpzinnig en populair genoeg is; ja zelfs dat beiden aan het hoofddoel, de stichting, te meer beantwoorden, naarmate zij minder scherpzinnigheid, vernuft of geestigheid en genie verraden. Uit volle overtuiging zeg ik het den Eerwaardigen stüart 1 na, "datvan der hoeven een ideaal van den Evangelieprediker uitdrukte, waarin zich alles vereenigde, wat hij goeds en schoons bij anderen had opgemerkt." Geheel stem ik de opmerking van den smaakvollen van teutem 2 toe: "er was zekere eenheid en harmonie m zijn geheele wezen , die zich ook in zijne redenen afspiegelde, het

1 Abraham des amorie van der hoeven herdacht, enz.

3 In het Iets ter nagedachtenis van a". des amorie van der hoeven door m. cohen stdart, in de Jaarb. voor Wet. Theol. XIII, 3, bladz. 488 en volg.

Sluiten