Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, en inzonderheid die over de vermaning van paulus: wordt geene, kinderen in het versland, en over het werkdadig Christendom, wel de minst schitterende , maar zeker niet de minst voortreffelijke > in. zijnen eersten Bundel. Ook op- zijne verdeeling mag men toepassen, wat j. herman de ridder getuigde 1 : "Alles wat zijn rijk hoofd opleverde, zijn levendige verbeelding schiep en uit zijn geloovig hart voortvloeide, droeg naar stof en 'vorm den muntslag van den Nederlandschen geest. De vereeniging van waarheid, eenvoudigheid en kracht, "de grondtrekken van ons volkskarakter'', spreekt in alles wat wij hem danken."

Zoo erkende hij de waarde der oud-Hollandsche preekmethode, die wel vroeger de uitlegging deiHeilige Schrift tot overdrijving toe op den voorgrond stelde, maar door ewaldus kist, van der palm en anderen verbeterd was, en hij-.schaamde zich niet, ofschoon met wijziging, liever hun voorbeeld te volgen, dan dat der meest gevierde Hoogduitsche predikers, wier phantasie uit den tekst onderwerpen en verdeelingen tooverde met de oorspronkelijke bedoeling in strijd. En hoeveel reden had hij om die methode niet te verlaten, daar de beoefening der geschiedenis van de kanselwelsprekendheid hem leer-

1 De beeldtenis van au. hes amorie vak der hoeven als handhaver der nationaliteit.

9*

Sluiten