Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergulde meubels. De invloed van van der palm en anderen, wier stijl bewonderd werd, was te groot, dan dat het beschaafd publiek niet spotte met het poëtisch, of, gelijk kant het noemde, het dolgeworden proza. Ieder is een kind van zijn tijd, en wat den smaak betreft, misschien meer dan hij zelf weet, onder den invloed der meest gelezen romantische letterkunde. Eenvoudigheid van stijl zonder schraalheid of dorheid, gepaard met sierlijkheid zonder opschik, was het hoogste, waarnaar een schrijver of redenaar in dien tijd streefde.

Misschien keert die goede smaak spoediger terug dan velen lief is; altijd zal hij gewaardeerd worden door hen, wie de werkelijkheid boven de phantasie beheerscht, en wanneer de copiën der groote oorspronkelijken den dichterlijken stijl door overdrijving in minachting gebragt hebben, zal hij weder heerschende worden,

Hoe groot de invloed van van der palm op van der hoeven geweest zij, het onderscheid tusschen beider stijl is toch opmerkelijk. De eerste heeft meer den boeken- of schrijfstijl, de laatste het hoogste soort van spreekstijl. Het zoetvloeijende, zangerige, betooverende van van der palms perioden kenmerkt die van van der hoeven niet, en mogt ze niet kenmerken, zou het karakter van spreekstijl en de dramatische vorm bewaard blijven, waardoor hij in de hoogste

Sluiten