Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oudste broeder, die de wereld in hare diplomatieke kronkelingen kent. Beiden staan echter daarin gelijk, dat zij zich noch van gekunstelde spreekwijzen, noch van klinkende beeldentaal bedienen: zij verschillen echter in den weg dien zij kiezen om op den wil te werken, daar van deb palm meer door het verstand, van der hoeven door de verbeelding den toegang tot het hart zoekt, waardoor de eerste soms iets kouds heeft, de laatste- daarentegen altijd levendig en warm is. Heeft van deb palm u eens geboeid, gij laat hem niet weder los, het is u behoefte door hem medegesleept te worden: wilt gij naar van deb hoeven niet luisteren, hij dwingt er u toe, maar laat hij u los, gij zult zeiven u niet weder aan hem vastklemmen. Is de stijl van van deb palm fraaijer, bekoorlijker, sierlijker: die van van der hoeven is statiger en krachtiger *, en wat beider stijl geldt, betreft ook het onderscheid van hun voordragt.

Te regt heeft cohen stuabt de voordragt van van deb hoeven "de groote, de eigenlijke kracht van zijne Oratorie" genoemd, "waardoor hij vooral geheel eenig

1 Eene vergelijking van beider toespraken tot de jongelieden of het slot der Leerrede van van dek palm over Jak. IV: 15 b, en bladz. 88 der Leerrede van van der hoeven over Pred. X: 9 — XII: 7 kan reeds het gezegde bevestigen.

Sluiten