Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zonder zijn opstel voor zich, ofschoon hij het. kende, durfde hij niet prediken."

Gij weet allen, hoe van der hoeven op het prediken uit het hoofd aandrong, maar ook vorderde, dat de preek zorgvuldig opgesteld, en vervolgens, ten minste wat de zaken betrof, kon het zijn, zelfs geheel woordelijk in hoofd en hart ingedrukt en dan vrij voorgedragen zou worden. Zoo predikte MJ zelf, en vroeger was zijn geheugen sterk genoeg om ieder geschreven woord te bewaren, zoodat hij geen mamzeggen zou, waar doch geschreven stond. Later heeft hij mij verzekerd, dat het memoriseren hem moeijelijker werd en hij wenschte minder aan de woorden gebonden te zijn. Het was, toen ik mij eene opmerking in den vorm van eene vraag veroorloofde, en hij zelf erkende eenigzins anders uitgesproken dan geschreven te hebben. Noemde hij in navolging van demosthenes de voordragt het eerste, tweede en derde in de welsprekendheid: wie ooit aan de waarheid dezer uitspraak twijfelde, had hem slechts te zien en te hooren. Een middelmatig stuk scheen voortreffelijk, als hij het voordroeg, en wat naauwelijks inhoud had, scheen niet arm aan denkbeelden. Bijna zou ik zeggen, de dichter of schrijver leerde eerst de waarde van zijn opstel kennen, wanneer hij het van zijne lippen hoorde. En toen zijne kracht gebroken was, zijne stem hare buigzaamheid begon te verliezen, hoe

Sluiten