Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel van bezit. Ik zoude het u niet toelaten, als gij zeidet, dat ik er dit mede zeggen wilde. Maar (ik zelf onder al de predikanten geteld) daar wordt wel veelover de huishouding des Vaders en des Zoons gesproken , doch niet te veel van den Geest. Zij houden meer van al dat beslag ; doch — zouden zij van den Geest spreken, daar zij zeiven Geesteloos zijn,dan kregen zij een slag op hun hart; dan zouden zij wel moeten zeggen: Ach, God I ik mis hel geheele stuk. Daar wordt nergens meer van gesproken, dan van de gemeenschap des Vaders en des Zoons. — En — - het kan echter niet zijn of de gemeenschap van den Heiligen Geest moeter ingesloten zijn; ja, die gaat voor af. — 2 Cor. XIII; 13, zegt Paulus; de genade des Heer en Jesu Christi, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen, Amen. — Ik kan aan den Vader of aan den Zoon geene gemeenschap hebben, of ik moet ook gemeenschap hebben aan den Heiligen Geest.

Daar mogt nu in uw hart opwellen: dat de Geest dit weet, dat er eene zoodanige gemeenschap is, kan ik begrijpen , maar weten de vromen dat ook ? Ja, Godzaligen weten dat. Daar is er niet één, die genade heeft, of hij zegt: zonder dat kan ik niet leven. Dat doet hen zoo dikwijls denken aan hunnen Doop. Zij zijn blijde, dat zij gedoopt zijn in den naam des Vaders en des Zoons — maar ook in den naam des Heiligen Geestes. Daar door hebben zij leeren zien, dat het hun pligt is, Hem te aanbidden. Zij smeeken Hem dat Hij in ben belieft te komen wonen. Zij eeren Hem, en zij zijn blijde, dat zij in Zijne gemeenschap ingelaten zijn. Nu ben ik het verpligt zeggen zij, en ik wil mij van U laten besturen en leiden, ik wil mij gaarne aan U onderwerpen. — Paulus zegt: de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen, Amen. Ontwaak Noordewind, en kom gij Zuidewind, doorwaai mijnen hof,Hoog], IV : 16 Uw vrijmoedige Geest ondersteune mij Ps. LI: 14. — Genade en vrede zijn u van Hem, die is, die was, en die komen zal en van de zevenGeesten die voor denTroon zijn.Openb. 1:4.Gods kinderen zijn er bedreven in, om met God den Heiligen Geest om te gaan; en de Geest heeft gemeenschap

Sluiten