Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDACHTENISVIERING

van het

VIJF-EN-TWINTIG JARIG BESTAAN

van de

VEREENIGING TER VERBREIDING DER WAARHEID

TB AMSTERDAM.

De gedachtenisviering van het vijf-en-twintigjarig bestaan der Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid te Amsterdam heeft dagen opgeleverd, die hoogst belangrijk zijn geweest. Hare leden hebben den wensch te kennen gegeven, nog eens in korte trekken te kunnen lezen wat er al zoo gebeurd is. Het algemeen Bestuur heeft gemeend aan dit verlangen te moeten voldoen, en daarom geeft het in de volgende bladen een kort overzicht van al het gebeurde. Mocht het tevens tot een blij vend gedenkteeken strekken van het gevierde feest.

BIDSTOND, Zondag 3 November 1872, in het Gebouw.

"Beter half gestreden, dan niet gebeden," zoo sprak eens de vrome gustaaf adolt, en de Kegelings-commissie 1 was het met hem eens. Daarom besloot zij de feestviering te openen met een bidstond, aan den avond van Zondag den 34en November, waartoe al de leden en begunstigers der Vereeniging werden opgeroepen. Die opkomst was dan ook talrijk, en met verlangen zag men uit naar den President, die aan de gansche zaak een begin zou geven. Hij deed dit op eene waardige wijze, door na het zingen van een vers uit den 98ste° Psalm den 23*"1 Psalm voor te lezen. In korte trekken herinnerde hij hoe dit lied van den vromen davtd ook op de Vereeniging kon toegepast worden. - Ook zij kon, bij het terugzien op de

1 Deze Commissie bestond uit de Bestuursleden j. h. den ocden j'., h. jaspers, j. muller, h. j. de wilde en j. e. groene velt.

1

Sluiten