Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOESPRAAK VAN D3. J. POSTHUMUS MEYJES.

Een enkel woord, mijne vrienden, al ware het slechts om openlijk uit te spreken ook mijne sympathie voor uwe Vereeniging, om der zilveren bruid een enkel ruikertje te bieden. Hem bovenal groot te maken, die de Koning is van het feest, die deze Vereeniging in stand hield trots allen tegenstand van buiten, trots twijfelmoedigheid en vreeze en veel gebrek van binnen; Hem die sprak: ik ben de waarheid, en wiens heerlijkheid deze Vereeniging zoekt met haren arbeid — jezus chbjstus, in wiens naam reeds een wereld van waarheid ligt.

Eergisteren ontving ik het Verslag van het vorige jaar. Ik weet niet of gij het gekregen en ook gelezen hebt. Ik vond daarin enkele dingen, die mij bijzonder troffen. Vergunt mij ze u in een paar schetsen weder te geven en er een derde aan toe te voegen van iets, wat wel niet in dat Verslag vermeld is, maar toch der herinnering overwaardig.

Ziet gij daar dien man in die jol? De wind giert over 't IJ, maar met vaste hand houdt hij op dat mastbosch aan, die vaartuigen van allerlei grootte en bouw, waarvan het kleinste nog een zeekasteel bij dezen notedop vergeleken!

Met een pak onder den arm, wipt hij, bij 't eerste 't beste den valreep op. Daar staat hij op het dek! Wat wil hij? Is hij een jood die, wind en koü trotseerend, Janmaat zijn waar aanprijst? Neen geen koopman, of het moest zijn omdat hij eenige stuivers vraagt voor een klein boekje, 'tgeen hij echter, op voorwaarde van het te lezen, zelfs present geeft. Overigens is 't bij hem: "Komt, koopt, zonder prijs, zonder geld!" En er mogen soms ruwe klanten zijn onder die zeelui, een enkele spotter zelfs, toch onder die forsche gestalten ook mannen, die hem met belangstelling aanzien als hij met een oog, waarin iets hbogers tintelt, hen spreekt van het eeuwige; hen wijst op Dien, die rijken en verrijkten in eigen schatting, maar "ellendig in zichzelf en arm, blind en "naakt, raadt te koopen van Zijn goud en kleed eren en

Sluiten