Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lid het gewicht beseffen, een levende rank te zijn van den waren Wijnstok!

Wijders dankt zij de heeren de bruyn & C°., die ons al dit gazlicht voor niet schonken. Dat heeft God gedaan! Wij bidden dat Hij van Zijn licht in hunne zielen er voor in de plaats geve.

Wij bidden dat wij allen vervuld mogen worden door den Heiligen Geest! Op mannen, broeders, vrouwen, zusters, jongelingen en jongedochters! voortgegaan in den strijd tegen de macht der duisternis, in den strijd voor onzen Koning Jezus Christus. Hier moeten wij strijden, daar boven zullen wij de overwinning vieren. Hier moeten wij zaaien, daar zullen wij maaien.

Wij spraken in dezen avond opzettelijk niet van de vruchten van ons zaaien; het is en blijve onze leuze: Zaaier! zaai in Gods naam voort. Zaaien in het belang der Kerk, tot bloei der Gemeente, en bovenal tot roem van haar eeuwig Hoofd Jezus Christus. Amen!

Bij het verlaten van het kerkgebouw werden aan de uitgangen gaven ingezameld voor het tekort, waarvan de Voorzitter bij zijn inleiding gewaagde. Deze kollekte heeft opgebragt ƒ 86.50; terwijl de kollekte door D". hasebroek aanbevolen bedroeg f 164.45, waarna nog ontvangen werd, ter navolging voor anderen, van X. C. Z., een bankbiljet groot ƒ 1000.

Sluiten