Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de Werkzaamheden der Vereeniging.

LEDEH'VSRGADEItlNGElI,

DONDERDAGS, om de 14 dagen, '1 avonds ten 8 ure.

2 Jan. Bijbelbespreking.

80 " idem. 26 Febr. idem. 26 Maart idem. 23 April idem. 21 Mei idem. 18 Junij idem. 16 Julij idem. 13 Aug. idem. 10 Sept. idem. 8 Oct. Brjbelb. en voorst . v.Kand. 12 Nov. 1ste Feestavond.

3 Dec. Bijbelbespreking.

31 » Sluiting van 't jaar.

16 Jan. Mededeelingen.

12 Febr. idem.

12 Maart idem.

9 April idem.

7 Mei idem.

4 Janij idem.

2 Julij idem.

80 // idem.

27 Aug. idem. •

24 Sept. Verg. met den Bond. 22 Oct. Mededeelingen en Verkiezing van Best. 26 Nov. 2de Feestavond.

17 Dec. Mededeelingen.

Namen en plaatsen der inrichtingen van de Hoofd- en Zijtakken.

I. EVANGELISATIE. A. Zondag-scholen.

Lr. A. Elandstraat, in bet Gebouw, FF 437:

lste School, in het groote Lokaal, ] 2de h in de Avondschool, j £ 3de » » * Bibliotheek, 4de ' » ' Wollen-Naaischool, /3T 5de " op de Bovenzaal, I I

6de // uk bovenste Zaal, )rH Lr, B. Boommarkt, F 84 IJ—3 ure.

* C. 1». Boomstr. PP 608.. 12—li r n C. 2°. idem 2—3$ ,,

* D. Tuinstraat, OO 373. \

* E. Binnen-Dommerstraat, UU 713. J » F. Spuistraat, G 230. I r 6. Weesperstraat, W 547. I

ii H. Utrechtachedwarsstraat, Z 460.1 ^

* 1. Keizersgracht, JJ 335/36. I S m J. lsteWeteringdwarestr., BB320.N-» v K. O. Z. Voorburgwal, I 106. j°? « L. Korte Leidschedwarsstr. CC252.1 rn M. Buiten-Brouwerstraat.

ii N. Sloterdp. 1 n O. Sloten. ] // P. Diemerbrug. /

B. l^eerschool voor Lezen,

in het Gebouw.

Maandag voor jonge lieden, 's av. 7} ure. Maandag en Vrijdag voor volwassenen, 's avonds ten 8| ure.

C. Katechisatien,

in het Gebouw. Voor Meisjes: Dinsdag, 's avonds 7) ure. Voor Volwassenen: Dinsdag, 's av. 8 j ure. Voor Jongens: Woensdag, 's avonds 9 ure.

D. Doi-kas-Vereenig-ing-.

Vergadering om de 14 dagen, Donderdag, 's avonds ten 6 ure, ' Elandstraat, FF 437.

II. BIBLIOTHEEK,

Elandstraat, in het Gebouw, geopend tot uitgifte en verwisseling van Boeken: des Maandags, 'smorgens van 9 tot 2 ure,

's avonds u 4 » 9 n des Dinsdags, 's morgens // 9 u ï » '8 avonds r 4 n 7 *

III. NAAI- en BREISCHOLEN.

A. Linnen- en WollenMaaischolen,

in het Gebouw, van 's morg. 9 tot 3J ure. Linnen-Naaischool, Bovenzaal. Wollen- u Benedenzaal.

B. Breischolen.

N°. 1. in 't Gebouw, Elandstr., Bovenzaal. ii 2. n idem r Benedenzaal.

» 8. » de Boomstraat, PP 608. ti 4. op den O. Z. Voorburgwal, I 106. ii 5. in de Bikkerstraat, VV 343. // 6. op den O. Z. Voorburgwal, 1 106. // 7. bestemd in 't Gebouw, Elandstraat, Bovenste zaal. Alle Werkdagen, behalve Zaterdag, van 's avonds 5 tot 8 uur.

Sluiten