Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschut en zijdgeweer. Hebt ge uw vaderland lief, gevoelt dan uw roeping om steeds vromer, steeds godsdienstiger te worden, en geloof het, dat hoe meer kinderen Gods de erve onzer vaderen telt, te hooger de muur rijst, die haar vrijheid zal beschermen. Ja, wilt ge niet versterven, ook al werd ge niet vernietigd, zal niet oud-Holland's eere door uw onmanlijkheid uitsterven, maar het roemruchtig voorgeslacht uit uw lendenen zaad zien, o! zoekt dan uw hulp waar de vaderen die gezocht hebben, en buigt als vrije mannen voor niemand het hoofd, maar buigt zelf uw knieën en leert ze uw kinderen buigen voor der vaderen God.

Alleen godsdienst is de levenspool die tegen den dood der eenvormigheid overstaat, en daarom oud-Holland's Stedemaagd, laat dat het beeld zijn, dat ge bij het verlaten van deze plaatse met u neemt.

Gij kent haar van onze oude munt. Omtuind ziet ge haar afgebeeld,... want als de grensmuur valt en ons Holland wordt ingelijfd, kan Oud-Holland niet meer bestaan. Met de speer in de hand,... want gewapend trekken onze zonen ten strijde, om, moet het, niet als lafaards vermoord, maar als helden verwonnen te worden. Maar dan ook steunende op de Schrift, steunende op den Bijbel,... want geen ranke gestalte, geen hooggetuinde wal, geen stalen werpspies redt haar, zoo ze uit die Schrift geen levenskracht, uit die Schrift geen stervensmoed kan putten. Maar dan ook mét die Schrift, ja, dan wuift ze hoog en fier de muts der vrijheid in het rond, omdat ze dan uit die Schrift geleerd heeft, dat leven kan wie sterven wil, en waar God met ons is, ons geen dwingeland zal doen bukken.

Sluiten