Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JBjf den Uitgever dezes zijn van denzelfden Schryver de onderstaande Leerredenen Uitgegeven t

I. DE VERLEDENHEID, HET HEDEN EN DE TOEKOMST DER KINDEREN GODS, IN BETREKKING TOT ZONDE EN HEILIGHEID. Leerrede over Rom. VI: 22. Uitgesproken in het Lokaal voor Evangelisatie Tecum Eabita. Op Zondag 8 September 1850 f —.10.

II. JEZUS OP DE BRUILOFT TE KANA. Leerrede over Joh. II: 1—11. Uitgesproken in het Lokaal voor Evangelisatie Tecum Habita. Op Zondag 22 September 1830. (Uitverkocht). * —10.

UI. DE REGTVAARDIGMAKING DOOR HET GELOOF, HET BEGINSEL ALLER WARE HERVORMING. Leerrede over Gal. II: 16. Uitgesproken in het Lokaal voor Evangelisatie Tecum Habita. Op Zondag 5 November 1850. » —.12$.

Sluiten