Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogmoed komt voor den val.

Julia was het eenigste kind van schatrijke ouders gelukkiS uiterlijk, bevallige manieren en een vlug verstand kenmerkten haar als een veelbelovend meisje, ij was dan ook de oogappel harer ouders, die echter met blind voor hare gebreken waren, en over een hoofdgebrek in haar, trotschheid namelijk, reeds dikwijls in stilte gezucht hadden. Veel had een oude tante hieraan sc u die het meisje altyd voorpraatte, dat zij schoon en rijk was. De ouders peinsden op een middel, hoe hunne dochter van dit gebrek te genezen.

In de stad waarin julia's ouders woonden, heerschte eene kwaadaardige ziekte. Een kantoorbediende van haren er stierf er aan, en werd binnen weinige dagen door zijne vrouw gevolgd. Een dochtertje bleef hulpbehoevend over. De moeder van julia, eene goedhartige vrouw, wilde dë kleine johanna zien, die een paar jaren jonger was dan julia. Zoodra zij het kind gezien had,

8 ƒ4 haar hart gewonnen. L Schooner, zachter innemender voorkomen kon men zich moeijelijk denken. «-Laat ons,' sprak zij tot haren echtgenoot, „dit kind bij ons houden, ik beloof my voor julia veel goeds van it gezelschap. Doch laat ons voor tante verborgen houden wiens kind johanna is."

Julia had in het eerst niet met het nieuwe gezelschap op. Zy nam johanna van top tot teen op, vond haar gemeen en burgerlijk gekleed, en besloot zich vol-

Sluiten