Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgevers dezes is mede te bekomen:

NAREDE van VIJFJARIGEN STRIJD. Door Mr. G. Groen van Prinsterer. Overgedrukt (bijkans onveranderd) uit de Nederlander, n°. 1525—1539 *# .ƒ1.25.

Mr. G. Groen van Prinsterer aan G. Graaf Schimmelpenninck, over de vrijheid van Onderwijs „ 0.95.

ADRES aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over Formulieren, de Academische opleiding der Predikanten, het Onderwijs en het Kerkbestuur. Derde druk. . „ 0.25.

1837 en 1853. Zelfstandigheid der Kerk of alvermogen van den Staat? „ 0.50.

Nederlandsche Gedachten.. • :||È • • • • ,,5.00.

A. van de Velde's Wonderen des Allerhoogsten, zigtbaar in Nederland's Geschiedenis. Een nuttig huisboek voor het Nederlandsche Volk. Op nieuw uitgegeven door Jhr. Mr. A. M. C. van

Asch van Wijck. . •''> M, • ƒ1.50.

bij Twaalftallen „ 1.25.

Sluiten